FFMPEG Kullanımı

MOV’dan MP4’e Dönüştürme
ffmpeg -i video.mov final.mp4

31.03.2022 13:05 - Copy

Videoya Watermark Yerleştirme
ffmpeg -i video.mp4 -vf "movie=logo.png [watermark]; [in][watermark] overlay=30:50 [out]" final.mp4

31.03.2022 13:04 - Copy

PNG’yi JPG’e Dönüştürme
ffmpeg -i final.png goruntu.jpg

31.03.2022 13:04 - Copy

Videoyu GIF’e Dönüştürme
ffmpeg -i final.mp4 gif-dosyasi.gif

31.03.2022 13:04 - Copy

WAV’dan MP3’e Dönüştürme
ffmpeg -i ses.wav -vn -ar 44100 -ac 2 -ab 192 -f mp3 ses2.mp3
ffmpeg -i ses.mp3 ses-2.wav

31.03.2022 13:04 - Copy

Videoya Ses Gömme
ffmpeg -i final.wav -i video.mp4 final.mpg

31.03.2022 13:04 - Copy

Videodan Ses Ayrıştırmak ve MP3 Olarak Kayıt Etmek
ffmpeg -i final.mp4 -vn -ar 44100 -ac 2 -ab 192 -f mp3 ses.wav

31.03.2022 13:03 - Copy

Video Dosyasını Görsellere Dönüştürmek
ffmpeg -i video.mp4 image%d.jpg

31.03.2022 13:03 - Copy

Görselleri Video’ya Dönüştürmek
ffmpeg -f image2 -i gorsel-1.jpg video.mp4

31.03.2022 13:03 - Copy

Dosya Özelliklerini Öğrenme
ffmpeg -i final.mp4

31.03.2022 13:03 - Copy

Videoları Birleştirmek
-media.txt
# Manzara Videoları
file '/path/to/dosya-1.mp4'
file '~/videolar/dosya-2.avi'

# Konuşmalar
file '../dosya-3.mov'

ffmpeg -f concat -i media.txt -c copy final.mp4

31.03.2022 13:03 - Copy