Socket IO Notları

Socket IO Notları mlistapp

Socket IO Notları

Herhangi bir odaya bağlantı kurmak : socket.join('room')

22.03.2022 21:57 - Copy

Odaya bağlı tüm kullanıcılara gönderim yapmak : io.sockets.in('room').emit('message', {foo:bar});

22.03.2022 21:57 - Copy

Gönderici dışında odaya bağlı tüm kullanıcılara gönderim yapmak : broadcast.to('room').emit('message',{foo:bar});

22.03.2022 21:57 - Copy

Bir odaya bağlı kullanıcı listesi : io.sockets.clients('room')

22.03.2022 21:57 - Copy

Socket içinde açılan tüm odaların listesi : io.sockets.manager.rooms

22.03.2022 21:57 - Copy

Tüm bağlı kullanıcılara yayın yapmak : io.sockets.emit('message', {foo:bar});

22.03.2022 21:57 - Copy

Tek bir sockete gönderim yapmak : socket.emit('message', {foo:bar});

22.03.2022 21:57 - Copy

Gelen Mesajı Yakalamak: socket.on('welcome',function(data){ console.log(data) });

22.03.2022 21:57 - Copy

Gönderici dışında odaya bağlı tüm kullanıcılara gönderim yapmak : broadcast.to('room').emit('message',{foo:bar});

22.03.2022 21:57 - Copy